Seminář 2017 - Lesnický park Bezděz

POZVÁNKA
Přejít na obsah

Seminář 2017

Historie akcí > Seminář 2017 Doksy
                                 Dne 26. září 2017 uspořádala Rada Lesnického parku Bezděz v Doksech
                     seminář s terénní pochůzkou na téma Rekreační funkce lesa.
 
Cílem semináře bylo rozproudit debatu nejen o příležitostech, ale i o problémech které sebou rekreační aktivity v lese přinášejí. Tyto nejsou na první pohled vidět, neobjevují se v médiích a mnohý návštěvník lesa si je často ani neuvědomí.
 
Mezi přítomnými převažovali zástupci obecních městských a krajských úřadů. Nechyběli pracovníci státních podniků Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky, zástupci Lesů města Doksy, Agentury ochrany přírody a krajiny a hosté z Lesnického parku Křivoklátsko a Biosferické rezervace Dolní Morava. Dopolední blok přednášek o praktických poznatcích s rekreačními aktivitami a požadavky návštěvníků lesa z pohledu vlastníků a správců lesa, doplnil příspěvek na téma Legislativní zázemí rekreačních aktivit v lesích. Po společném obědě následovala terénní část semináře po Lesnickém parku Bezděz. Pro účastníky byla připravena ukázka přizpůsobení lesů v intravilánu města Doksy pro volnočasové aktivity občanů. Jednatel Lesů města Doksy přiblížil problémy s původní zástavbou chat na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny představili v národní přírodní památce Swamp u Máchova jezera realizovaná opatření k usměrnění návštěvníků v lokalitě se zvýšeným zájmem ochrany přírody.
 
Debata nad celou škálou problémů byla věcná. S vědomím rostoucího tlaku společnosti na rekreační a sportovní využívání lesů. Vlastníci a správci lesů vynakládají mimo svých sil a energie také mnohdy nemalé finanční prostředky na podporu tohoto využívání lesů. Zároveň však upozorňují na komplikace s tím spojené. Vysoká návštěvnost v lesích a zejména pak chování některých neukázněných návštěvníků sebou přináší problémy jako například: zajíždění motorových vozidel do lesů, černé skládky, nepovolené hromadné sportovní akce, nepovolené stavby v lese a jiné. V tuto chvíli není pravděpodobně jiná cesta než opakovat, vysvětlovat, upozorňovat a chránit lesy pro návštěvníky i před nimi samotnými. Problematika je velice široká a pestrá, nebylo možné jedním seminářem ji zcela obsáhnout. Rada Lesnického parku se jí bude i nadále zabývat a aktivně přistupovat k řešení na poli legislativním, praktickém i morálním.
Návrat na obsah