Infocentrum Hradčany - Lesnický park Bezděz

POZVÁNKA
Přejít na obsah

Infocentrum Hradčany

Máchův kraj
Hradčany 458
Mimoň, 471 24
Telefon: +420 487 862 305
GSM: +420 736 528 952
E-mail: infocentrum.hradcany@vls.cz
Web: www.vls.cz
Informační centrum vojenských lesů se nachází v obci Ralsko - Hradčany. Leží na trase spojující města Mimoň a Doksy, v oblasti bývalého Vojenského výcvikového prostoru Ralsko.

V infocentru lze zakoupit turistické mapy zdejšího okolí, turistickou známku Hradčanské rybníky Ralsko s Jeřábem popelavým, která byla vydána u příležitosti otevření Informačního centra, pohledy a publikace o historii i současnosti zdejšího kraje. 

Informační centrum nabízí také spoustu propagačních materiálů týkajících se nejen rekreačního vyžití, ale také ochrany přírody, jejichž cílem je upozornit návštěvníky na jedinečnost tohoto území z pohledu ochrany přírody, aby nedocházelo ke konfliktům s orgány ochrany přírody, neboť se v bývalém VVP Ralsko nachází množství chráněných a velmi cenných území, která je třeba chránit a zachovat v nezměněné podobě i pro generace následující.

Expozice
Expozice informačního centra je věnována historii území bývalého Vojenského výcvikového prostoru Ralsko, historii i současnosti lesnictví v této oblasti, myslivosti, přírodním podmínkám, geologickým zajímavostem, floře a fauně, ochraně přírody, a zároveň i možnostem turistického a rekreačního vyžití.

Studovna pro dospělé
Informační prostor pro dospělé je koncipován jako studovna vybavená nejmodernější audiovizuální technikou. Jsou zde umístěny dvě velké dotykové LCD obrazovky, které jsou doplněny o možnost tisku vybraných informací na laserové tiskárně.

Prostor pro dětské návštěvníky
V prostorech informačního centra je pamatováno i na nejmenší návštěvníky, pro které je zde zřízen dětský koutek. Děti zde mohou například zjistit rozpřažením rukou šířku rozpětí křídel dravců hnízdících v okolí nebo svou výškou stáří stromu. Mohou zde objevit lezeckou stěnu, která jim přiblíží přírodní zvláštnosti zdejšího regionu, pod níž je umístěna matrace, která je ve skutečnosti mýtinou, na které se děti dozvědí nejen o rostlinách z okolních lesů a luk, ale také o tom, jestli některé z nich nemohou způsobit alergii.

Zajímavost
Pokud dospělý či dětský návštěvník vstoupí v pravý čas do těch správných dveří, je přivítán bustou profesora Božetěcha Mimoně, který zůstával veřejnosti doposud postavou neznámou, v akademických kruzích však je osobou velmi váženou a uznávanou. Profesor Mimoň zavede svým slovem a listováním v místní kronice návštěvníky do historie zdejšího území, která se na chvíli stává jakoby skutečností... Nezapomene jim přiblížit i zdejší přírodní krásy, kterými se kraj právem pyšní. Dále je zde umístěna studna umění a vědění, jejím prostřednictvím jsou návštěvníci seznámeni s historií devatera řemesel, která utvářela lidské společenství v minulosti a snaží se o to i dodnes... Návštěvníkům je na závěr dovoleno nahlédnout také do jednoho z mnoha vynálezů profesora Mimoně, a to vynálezu, jež nese příznačné pojmenování mimohled...
Návrat na obsah