Lesnický park Bezděz

POZVÁNKA
Přejít na obsah
Lesnický park Bezděz byl založen 11. května 2011 u příležitosti vyhlášení Mezinárodního roku lesů. Je v pořadí třetím lesnickým parkem v české republice (13.5.2010 Lesnický park Křivoklátsko, 22.4.2011 Lesnický park Masarykův les Křtiny). Dominantním vlastníkem lesních porostů je stát zastoupený dvěma státními podniky, a to Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., a Lesy České republiky, s.p., nezanedbatelný potenciál představují lesy ve vlastnictví obcí Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Doksy a Zákupy.

Mottem lesnických parků je: Území pro přírodu i pro lidi.Slouží jako objekty příkladného, trvale udržitelného hospodaření v lesích a krajině v rovině ekologické, ekonomické i sociálni. Lesnické parky vyhlášené na území ČR budou postupně zapojovány do mezinárodní sítě tak zvaných modelových lesů a přispějí k posílení mezinárodní spolupráce a výměně informací o způsobech hospodaření v lesích.

Lesnický park Bezděz se rozkládá na ploše bezmála 18 tisíc hektarů. Polovinu lesů tvoří lesy hospodářské. Dále jsou zastouupeny lesy ochranné, které svou podstatou chrání křehkou rovnováhu stanoviště, a lesy zvláštního určení, které prioritně plní ostatní společensky důležité funkce - např. ochranu přírody, ochranu vodních zdrojů, zvýšenou rekreační či půdoochrannou funkci a další. Toto rozmanité prostředí je domovem mnoha dnes již vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů...
Návrat na obsah